I am currently working on a series of three short animations based on famous Welsh folk tales with the support of the VSCO Artist Initiative.
The films are animated using a combination of stop-motion, hand drawn animation and photography, and will be made available in both English and Welsh.
The stories I have chosen follow three characters, and this trailer shows a preview of scenes from all three.
Follow my progress on the VSCO Grid as I document the making of the films - gemmagreenhope.vsco.co
Music by George Manson
Voice-over recorded with Shimi Records

 

Gyfres o dair ffilm fer wedi seilio ar straeon y Mabinogi gyda chefnogaeth y cwmni VSCO, sydd yn cynorthwyo artistiaid ar draws y byd gyda'i 'Artist Initiative'.
Mae'r ffilmiau wedi animeiddio gan ddefnyddio cymysgedd o dechnegau traddodiadol a ffotograffiaeth, ac yn cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg.
Dwi wedi dewis tri chymeriad i ganolbwyntio arno, ac mae'r fideo uwchben yn dangos cipolwg o'r tri.
Dilynwch y proses o greu'r ffilmiau ar -
gemmagreenhope.vsco.co 
Cerddoriaeth gan George Manson
Trosleisio gan Lowri Evans a Shimi Records